Press "Enter" to skip to content

Xin chào Xin chào Cha / Hannah Horn (Yesod)

Xin chào Xin chào Cha / Hannah Horn (Yesod)
Rate this post

Cậu bé nói chuyện với bố qua điện thoại và cố gắng vắt quà từ bố khi trở về. Cuốn sách giáo dục từ bỏ chủ nghĩa duy vật, và được khuyến nghị với một ngoại lệ quan trọng: Để duy trì bình đẳng giới, hãy đọc nó theo vòng quay với cuốn sách bổ sung, “Xin chào mẹ,” trong đó có Mẹ ở ngoài nhà.

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Mission News Theme by Compete Themes.