Press "Enter" to skip to content

Phương Pháp Giáo Dục Con Của Người Do Thái

Phương Pháp Giáo Dục Con Của Người Do Thái
Rate this post

LỜI NÓI ĐẦUNói đến người Do Thái, bạn sẽnghĩ đến aiđầu tiên? Cha đẻcủa ngành vật lí hiện đại Albert Einstein, nh{ thơ vĩ đại Heinrich Heine, họa sĩ trường phái lập thểPicasso, cha đẻcủa chủnghĩa cộng sản Karl Marx hay tỉphú -nh{ đầu cơ t{i chính nổi tiếng George Soros… Bất luận là nhà khoa học, nhà thơ, nh{ nghệthuật, nh{ tư tưởng, hay doanh nhân… bất kểngành nghền{o, người Do Th|i đều chứng tỏđược sức ảnh hưởng mạnh mẽcủa mình đồng thời họcũng đạt được nhiều thành tựu to lớn.Đại đa sốchuyên gia cho rằng: Người Do Thái sởdĩ đạt được nhiều thành tựu như vậy nguyên nh}n căn bản là bởi họvô cùng xem trọng giáo dục gia đình. Thật vậy, xem trọng giáo dục của cha mẹvới con cái là truyền thống tốt đẹp nổi bật nhất của dân tộc Do Thái. Mặc dù, phải trải qua rất nhiều khó khăn v{ luôn phải phiêu bạt khắp nơi, nhưng người Do Thái không quên dành cho con nền giáo dục tốt nhất. Và trải qua cuộc sống khó khăn suốt một thời gian d{i, người Do Thái còn dần dần tìm ra bộphương ph|p gi|o dục gia đình đặc biệt.Cuốn sách lấy phương ph|p gi|o dục gia đình của người Do Thái làm nền tảng: Từtrí tuệ, sinh tồn, kinh doanh, giao tiếp đến đạo đức… rất nhiều phương diện đểlý giải cho tinh hoa trí tuệcủa người Do Thái. Cuốn sách gồm 7 chương, 56 mục, mỗi mục đều có cấu tạo gồm những ví dụhấp dẫn vềmột bài họcmà trẻem Do Th|i được dạy và một v{i phương ph|p dạy trẻbài học đó của người Do Th|i. Trong đó, ví dụrất sinh động, đa dạng, minh họa trực tiếp v{ đầy đủnhững đặc thù trong phương ph|p gi|o dục gia đình của người Do Thái, biến chúng thành những kiến thức khoa học nhưng lại gần gũi dễáp dụng đểcác bậc cha mẹdễdàng làm theo nhằm bồi dưỡng con thành những con người ưu tú. Ngo{i ra, cuốn sách có lối viết nhẹnh{ng, sinh động tạo cho người đọc cảm gi|c tươi mới, khiến độc giảđược hòa mình trong đại dương trí tuệ.”Đ| ởngọn núi khác có thểđẽo ra ngọc”. Hi vọng các bậc cha mẹcó thểlĩnh ngộđược quan điểm giáo dục “Tất cảvì tương lai” của trí giảDo Thái, học tập và làm theo kinh nghiệm giáo dục gia đình của người Do Thái sớm giúp con bạn làm chủ tương lai.

Series NavigationNhà cháy rồi, con cần mang theo trí tuệ >>

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Mission News Theme by Compete Themes.