Press "Enter" to skip to content

Năm bong bóng / Miriam Roth

Năm bong bóng / Miriam Roth
Rate this post
Năm đứa trẻ nhận được năm quả bóng bay trong năm màu sắc, và một đứa mất chúng vì những vụ nổ bí ẩn. Hầu như không có một đứa trẻ Israel nào không học được màu sắc từ câu chuyện này, và khi đứa trẻ lớn lên, nó cũng học cách đối phó với sự thất vọng, cách trẻ em đối phó với bóng bay nổ tung và biến mất.

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Mission News Theme by Compete Themes.