Press "Enter" to skip to content

Làm thế nào để những người Israel giàu nhất kiếm tiền ?

Làm thế nào để những người Israel giàu nhất kiếm tiền ?
Rate this post

Làm thế nào để những người giàu nhất Israel kiếm tiền cho họ?
Nhà kinh tế hàng đầu của Bộ Tài chính đã công bố một cuộc khảo sát chuyên sâu về 400 người giàu nhất ở Israel, người mà ông định nghĩa là “siêu giàu” trên hồ sơ cá nhân và về cơ cấu doanh thu của họ.

Thu nhập trung bình hàng năm của “siêu giàu” ở Israel là 36,9 triệu shekels (10,6 triệu USD), so với thu nhập trung bình hàng năm là 127.000 shekels (35.000 USD) cho toàn bộ dân số. Những người “siêu giàu” kiếm được gấp 290 lần mức trung bình quốc gia.

Thành phần thu nhập của “người siêu giàu” rất khác so với người Israel trung bình. Trong khi thu nhập kiếm được từ người sử dụng lao động và các chương trình hưu trí chiếm 93,2% thu nhập trung bình của người đóng thuế ở Israel, tiền lương và lương hưu chỉ chiếm trung bình 8.2% thu nhập trong số những người “siêu giàu”.

Phần lớn thu nhập của các cá nhân giàu có nhất có được từ các khoản lãi vốn, phân phối lãi và cổ tức. Cổ tức chưa được phân phối không được bao gồm trong tính toán và việc bổ sung của họ sẽ làm tăng cả tổng thu nhập và chia sẻ thu nhập vốn từ tổng thu nhập.

Để thuộc về câu lạc bộ độc quyền của 400 ‘siêu giàu’ ở Israel, một cá nhân phải có thu nhập hàng năm là 10,5 triệu shekels (2,9 triệu đô la). Thu nhập hàng năm tối thiểu của 400 người giàu nhất nước Mỹ cao hơn 46 lần so với mức tối thiểu của người giàu nhất Israel ở mức 138 triệu USD.

Thu nhập trung bình của “người giàu có” ở Israel cũng thấp hơn nhiều so với thu nhập của các đối tác của họ ở Mỹ – 36,8 triệu shekels (10,6 triệu đô la), so với 330 triệu đô la, tương ứng, tỷ lệ từ 1 đến 33.

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Mission News Theme by Compete Themes.