Press "Enter" to skip to content

Con khỉ có vấn đề / Julia Donaldson (Hed Artzi – Sheba)

Con khỉ có vấn đề / Julia Donaldson (Hed Artzi – Sheba)
Rate this post

Liệu pháp sốc với sự lo lắng chia ly – đây là ý tưởng của cuốn sách, mang đến câu chuyện về một con khỉ nhỏ bị lạc. Trên đường đi, trẻ em học một số màu sắc, kết cấu và đặc điểm của động vật, đến cuối cùng tốt.

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Mission News Theme by Compete Themes.