Press "Enter" to skip to content

Cậu bé không cai sữa một mình

Cậu bé không cai sữa một mình
Rate this post

Cuốn sách tạo ra một cuộc cách mạng trong thói quen vệ sinh của trẻ em Israel và tiếp tục là một cuốn sách phải đọc trong giáo trình của mỗi đứa trẻ trước khi cai sữa, mô tả quá trình chuyển đổi đơn giản của Naftali từ tã sang nồi, với tất cả những thất bại và thất bại trên đường đi.

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Mission News Theme by Compete Themes.