Press "Enter" to skip to content

Căn hộ cho thuê / Lea Goldberg

Căn hộ cho thuê / Lea Goldberg
Rate this post

Các động vật trong tòa nhà đang tìm kiếm một người hàng xóm mới, nhưng tất cả những người quan tâm đến tài sản đều từ chối sống trong tòa nhà vì lý do phân biệt chủng tộc hoặc đơn giản là thoát khỏi sự ủy khuất. Giáo dục cho lòng khoan dung và tình yêu của người khác, có liên quan ngày hôm nay như cách đây 60 năm.

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Mission News Theme by Compete Themes.